Hier vindt u de rookafoermaterialen voor condensatieketel.
Zowel voor condensatiegaswandketels als staande vloerketels.