Isolatiekoppelingen voor boilers vindt u hier.
Zorgt voor een galvanische scheiding tussen boiler en leidingen.
Hierdoor kan geen elektrolyse optreden.