Veiligheidsgroepen voor sanitair vindt u hier.
Deze veiligheidsgroepen dienen ter bescherming van de boiler.